موضوع جستجو: ساختمان پیش ساخته کافه - ۵ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد ساختمان پیش ساخته کافه و کافی شاپ : طوریکه معمولا ساختمان پیش ساخته ، به این معناست که ساخت کانکس، گرد و غبار کمتری را در هوا منتشر می کند تا سازه ساخته شده در محل. صرفه جویی در
۲ . کافه کانکس : مجموعه که ساختمان سد راه عبور کامیون برای بردن کافه کانکس باشد ، در این حالت سازه را بصورت اجرا در محل تولید می نمایند.به این صورت که پس از
۳ . کاربرد مهم کانکس (دوم) :   1- کانکس فروشگاهی و بازارچه پیش ساخته کانکس فروشگاهی سه دهنه با درب برقی (ساخت شرکت ایران کانتین) کانکس فروشگاهی (به اصطلاح: دکه یا کیوسک فروشگاهی، کانکس مغازه، فروشگاه پیش ساخته،
۴ . معرفی کافه کانکس : مجموعه که ساختمان سد راه عبور کامیون برای بردن کافه کانکس باشد ، در این حالت سازه را بصورت اجرا در محل تولید می نمایند.به این صورت که پس از بازدید از
۵ . معرفی کافه کانکس : مجموعه که ساختمان سد راه عبور کامیون برای بردن کافه کانکس باشد ، در این حالت سازه را بصورت اجرا در محل تولید می نمایند.به این صورت که پس از بازدید از محل