موضوع جستجو: کانکس استخری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس استخری : متریال اصلی کانکس و سازه‌های پیش ساخته یا از نوع ساندویچ پانل و یا از نوع ورق است در کاربری کانکس استخری با استفاده از متد و روش‌های نوین و