موضوع جستجو: سبک چینی در طراحی معماری داخلی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . دکوراسیون داخلی چیست ؟ : دیگر، دارای سبک و سیاق و اصولی است که براساس سلیقه‌ها و نیازهای هر دوره، دستخوش تغییر می شوند.         دکوراسیون داخلی مربوط است به هنر و علم ایجاد یک فضای داخلی