موضوع جستجو: پیچ آلن سر عدسی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . انواع پیچ مورد استفاده در نصب ساندویچ پانل : پیچ هایی مانند پیچ سرمته گالوانیزه واشر دار و پیچ آلن سرعدسی دو نوع از پرکاربردترین پیچ هایی هستند که کاربری های متفاوتی دارند.یکی از کاربردهای آنها برای نصب مصالح پیش ساخته