موضوع جستجو: مشخصات کانکس انتشاراتی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کانکس انتشاراتی : کانکس انتشاراتی سازه ای پیش ساخته بوده که برای استفاده مراجعین معمولا در سازمان ها و دانشگاه ها نصب می گردد.نیاز به فتوکپی ، دسترسی سریع به اینترنت
۲ . کانکس انتشاراتی چیست ؟ : از اصلی ترین کاربرد های این سازه میتوان به نیاز فتوکپی ، دسترسی سریع به اینترنت و سیستم کامپیوتری ، چاپ نقشه های دانشجویی و گاها فروش لوازم
۳ . کانکس انتشاراتی : از اصلی ترین کاربرد های این سازه میتوان به نیاز فتوکپی ، دسترسی سریع به اینترنت و سیستم کامپیوتری ، چاپ نقشه های دانشجویی و گاها فروش لوازم