موضوع جستجو: شکل سیستم پانل سه بعدی - ۲۲ مورد پیدا شد

۱ . شناخت کامل سیستم پانل‌ های سه بعدی : سه بعدی شکل می‌گیرند، در زمره سیستم‌های نیمه پیش‌ساخته با مصالح بتن مسلح محسوب شده و از امتیازات ساختمان‌های نیمه پیش‌ساخته برخوردارند. از جمله این امتیازات می‌توان به کاهش نسبی هزینه‌های اجرا، کاهش
۲ . نکات مهمی که در هنگام خرید کانکس باید بدانیم : راهنمای خرید کانکس نکات مهم قرارداد یا پیش فاکتور کانکس: از آنجایی که کانکس متشکل از ترکیب مصالح مختلف و تجهیزات متفاوتی بوده نیاز است که شما در هنگام
۳ . ساختمان‌های با ساختار پانل‌های سه بعدی : از جمله مزایای سیستم‌های پیش‌ساخته می‌توان به کاهش نسبی هزینه‌های کار نیروی انسانی، پِرت مصالح و ماشین‌آلات مورد نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به
۴ . تاریخچه سیستم پانل‌های پیش‌ساخته سه‌بعدی : شرکت‌های ساختمانی متعددی در جهان به ساخت این پانل‌ها و اجرای ساختمان‌های پانل سه‌بعدی مبادرت ورزیده‌انـد. از سـوی آن شرکت‌ها کارهای آزمایشگاهی و مطالعات نظری متعدد در موسسات
۵ . طراحی معماری سیستم‌های پانلی : باید دارای شکل متقارن یا تقریباً متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا باشد. 3- در مسیر انتقال نیروی جانبی از سازه پانلی به زمین، انقطاعی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر
۶ . انواع طراحی پانل‌های سه بعدی : طراحی سازه‌ای پانل‌های سه بعدی مورد استفاده در این سیستم گرچه در مرحله تولید، حمل و نصب بسیار سبک هستند ولی پس از پاشیدن بتن، وزن آنها افزایش پیدا
۷ . ساندویچ پانل کانکس : تا باعث شکل گرفتن تریچه های سقف نشود.  
۸ . کانکس مطبوعاتی (دکه و کیوسک مطبوعاتی) : بود. گاهی شکل ظاهری ساده مد نظر ماست و برای بعضی جاها هم کیوسک مطبوعاتی در نمای ظاهری به صورت ویژه و خاصی قرار است طراحی شود. این تفاوت در
۹ . طراحی معماری سیستم‌های پانلی : باید دارای شکل متقارن یا تقریباً متقارن نسبت به محورهای اصلی بنا باشد. 3- در مسیر انتقال نیروی جانبی از سازه پانلی به زمین، انقطاعی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر
۱۰ . کانکس ایستگاه دوچرخه : می‌شود، بدین شکل که بسیاری فروشندگان دوچرخه برای فروش دوچرخه های خود در بخشی از مناطق شهری هم می‌توانند از کانکس استفاده نمایند. در ادامه بررسی کانکس ایستگاه دوچرخه، می‌بایست گفت،