موضوع جستجو: مشخصات کانکس نانوایی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس نانوایی : کانکس نانوایی از مشخصات کانکس نانوایی می توان به موارد زیر اشاره کرد: – نمای بیرونی: نمای بیرونی این سازه از ورق های نسوز بسیار مقاوم و با کیفیت طراحی شده است