موضوع جستجو: نماسازی - ۶ مورد پیدا شد

۱ . ویلای پیش ساخته چند طبقه : دارند اما نماسازی آنها هزینه زیادی دارد. و مهمترین مطلبی که جزو استانداردهای ویلای پیش ساخته است این است که ویلاها کاملا برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی تنظیم شده
۲ . سازه های پیش ساخته و انواع آن : را جهت نماسازی فضاهای داخلی و خارجی ساختمان مانند رنگ، گچ کاری، پی وی سی، سنگ و.... دارند. برای اجرای این سازه ها، هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نمی گردد.   2-
۳ . ساختمان پیش ساخته تری دی پانل : و هرگونه نماسازی داخلی و خارجی در سیستم های قوسی و سینوسی، به علت انعطاف پذیری قطعات پیش ساخته دیوارهای سه بعدی صرفه جویی در هزینه فونداسیون وشناژ و اسکلت ساختمانهای
۴ . ویلای پیش ساخته : دارند اما نماسازی آنها هزینه زیادی دارد. و مهمترین مطلبی که جزو استانداردهای ویلای پیش ساخته است این است که ویلاها کاملا برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی تنظیم شده
۵ . ویلای پیش ساخته : دارند اما نماسازی آنها هزینه زیادی دارد. و مهمترین مطلبی که جزو استانداردهای ویلای پیش ساخته است این است که ویلاها کاملا برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی تنظیم شده
۶ . پروژه ساخت اطراف حرم امام زاده داود : طراحي و اجراي ساختمان‌ها بايستي به صورتي باشد كه با منظر شهري و مولفه‌هايي از آن جمله خيابان، محله، عناصر طبيعي و محيطي و هنجارهاي فرهنگي متناسب و