موضوع جستجو: انتقال حیوانات - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس کاروان – جابه جایی حیوانات : که برای انتقال حیوانات در نظر گرفته شده، می‌توان دلیل طرفدار نداشتن این سازه را، از یک سو مجهزتر بودن آن و از سوی دیگر قیمت بالای خرید آن دانست.
۲ . کانکس جابه جایی حیوانات : خودرویی که انتقال آن را برعهده دارد با ولتاژ ۱۲ ولت  تأمین می‌شود.     در جریان بحث ایمنی این سازه پیش ساخته می‌توان گفت، این سازه به محض ترمز ماشینی که آن را یدک
۳ . کانکس کاروان (سیار و چرخدار) : سیاری که برای انتقال حیوانات در نظر گرفته شده، می‌توان دلیل طرفدار نداشتن این سازه را، از یک سو مجهزتر بودن آن و از سوی دیگر قیمت بالای خرید آن دانست.
۴ . کانکس جابه جایی حیوانات : که برای انتقال حیوانات در نظر گرفته شده، می‌توان دلیل طرفدار نداشتن این سازه را، از یک سو مجهزتر بودن آن و از سوی دیگر قیمت بالای خرید آن دانست.   جالب
۵ . کانکس کاروان چیست؟ : که بخواهید انتقال دهید. مدل Toter Home این مدل از کانکس متحرک به جهت آن که روی شاسی نیمه تراک(Truck) قرار می‌گیرد، می‌تواند توسط وسایل نقلیه سنگینی چون تریلرهای بزرگ و سنگین
۶ . درباره کانکس کاروان : که برای انتقال حیوانات در نظر گرفته شده، می‌توان دلیل طرفدار نداشتن این سازه را، از یک سو مجهزتر بودن آن و از سوی دیگر قیمت بالای خرید آن دانست.
۷ . کانکس جنگلبانی : برای هربار انتقال آن نیازی به هماهنگی و حضور جرثقیل نباشد این نمونه مانند یک کانکس چرخدار دارای دو محور و یک مالبند است که با اتصال به خودروی باری سبک مانند
۸ . انواع کانکس کاروان : که برای انتقال حیوانات در نظر گرفته شده، می‌توان دلیل طرفدار نداشتن این سازه را، از یک سو مجهزتر بودن آن و از سوی دیگر قیمت بالای خرید آن دانست.
۹ . تفاوت کانکس و کاروان : پزشکی و انتقال خون مورد استفاده قرار می گیرد. –         کاروان های اقامتی: این مدل از کاروان ها برای پلیس های میان جاده ای نیز کاربرد بسیار زیادی
۱۰ . کانکس با قابلیت حمل و جابجایی : ای استراتژیک انتقال بیابد. سیستم ترمزهای بادی و روغنی در کانکس های چرخدار ، حمل کانکس با کشنده خودروی سواری شخصی حتی در فاصله های طولانی هم قابل اجرا است و هیچگونه