موضوع جستجو: 3- کانکس عابربانک سیار - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس خودپرداز : امروزه دستگاه خود پرداز بانکی از دسته مواردی میباشد که در طول روز به آن نیاز پیدا میکنیم.البته ناگفته نماند که بانکها بخوبی نیاز مردم را رفع کرده
۲ . کاربرد مهم کانکس (دوم) :   1- کانکس فروشگاهی و بازارچه پیش ساخته کانکس فروشگاهی سه دهنه با درب برقی (ساخت شرکت ایران کانتین) کانکس فروشگاهی (به اصطلاح: دکه یا کیوسک فروشگاهی، کانکس مغازه، فروشگاه پیش ساخته،