موضوع جستجو: کانکس پزشکی - ۷۸ مورد پیدا شد

۱ . انواع کانکس کاروان : چیست؟ برای تعریف کانکس کاروان، می‌توان گفت، این سازه نوعی از بناهای پیش ساخته می‌باشد که به جهت متحرک بودن و امکان جابجایی داشتن در مسافت های طولانی در کنار سایر
۲ . کانکس دندانپزشکی : ویژگی های کانکس دندانپزشکی این سازه از دو بخش اصلی تشکیل شده است که یکی اتاق معاینه پزشک و دیگری اتاق معاینه عمومی می باشد، از آنجا که این کانکس ابعاد
۳ . کانکس پزشکی : ویژگی های کانکس پزشکی از جمله مهم ترین خصوصیات کانکس پزشکی، ویژگی های یک مطب می باشند. یک مطب باید دارای نور کافی باشد و این نور بیشتر باید از منابع
۴ . کانکس امداد و نجات : کاربرد کانکس امداد و نجات  عملاً کار بری کانکس امداد و نجات از جمله مهمترین کاربرد آنها امداد های پزشکی و اورژانسی، امداد خودرو در مسیر ها، کانکس آتش نشانی
۵ . کانکس پزشکی : قرار گرفتن کانکس پزشکی در نظر گرفته می شود که هم دسترسی سریع به جاده داشته باشد و هم مزاحم عبور و مرور خودرو هایی که در حال تردد هستند
۶ . نمای داخلی کانکس امدادی : مقاصدی همچون کانکس پزشکی قرار است این کیوسک امدادی ساخته شود، در کل به منظور حفظ بهداشت و نظافت از استیل استفاده می‌شود. در این حالت میزان آلودگی در کمترین
۷ . کانکس پزشکی چیست؟ : در کانکس پزشکی کلیه خدمات پزشکی به همراه پرسنل مربوطه برای ارائه خدمت به بیماران آماده شده است. کانکس پزشکی کانکسی است که جهت خدمات پزشکی به صورت سیار می
۸ . مزایای کانکس : در واقع کانکس برای اولین بار جه اسکان و زندگی موقت ساخته شد و کاربردی غیر از این هم نداشت مثلا برای کارگران ساختمانی و یا نگهبانان بود که بتوانند
۹ . کانکس پزشکی چیست؟ : در کانکس پزشکی کلیه خدمات پزشکی به همراه پرسنل مربوطه برای ارائه خدمت به بیماران آماده شده است. کانکس پزشکی کانکسی است که جهت خدمات پزشکی به صورت سیار می
۱۰ . آشنایی با کانکس پانلی آزمایشگاهی و کاربرد آن : ای از کانکس های پزشکی است، از این رو باید از متریال هایی استفاده کرد  که مورد تایید وزارت بهداشت و داروسازی باشد . این نوع  کانکس با توجه به