موضوع جستجو: کانکس تجهیزات آزمایشگاهی - ۷ مورد پیدا شد

۱ . کانکس های آزمایشگاهی : می گیرد.این کانکس ها دارای انواع مختلفی از قبیل چرخ دار، ثابت، دوقلو و اجرا در محل می باشد. مشخصات فنی کانکس های آزمایشگاهی: این کانکس ها در طرح و ابعاد گوناگون
۲ . آشنایی با کانکس پانلی آزمایشگاهی و کاربرد آن : ای از کانکس های پزشکی است، از این رو باید از متریال هایی استفاده کرد  که مورد تایید وزارت بهداشت و داروسازی باشد . این نوع  کانکس با توجه به
۳ . کانکس های آزمایشگاهی : می گیرد.این کانکس ها دارای انواع مختلفی از قبیل چرخ دار، ثابت، دوقلو و اجرا در محل می باشد. مشخصات فنی کانکس های آزمایشگاهی: این کانکس ها در طرح و ابعاد گوناگون
۴ . آشنایی با کانکس پانلی آزمایشگاهی و کاربرد آن : ای از کانکس های پزشکی است، از این رو باید از متریال هایی استفاده کرد  که مورد تایید وزارت بهداشت و داروسازی باشد . این نوع  کانکس با توجه به
۵ . کانتینر یخچالی یا کانتینر سردخانه ای چیست و چه کاربردی دارد ؟ :  کانتینر های معمولی به دلیل نداشتن عایق حرارتی نمی تواند گزینه مناسبی برای رفع این مشکل باشد بنابر این در این میان نیاز به نوعی کانتینر احساس می
۶ . کانکس کشاورزی : این کانکس ها کاربری های مختلفی اعم از گلخانه ای، گل فروشی و کشاورزی دارد. این کانکس امکانات رفاهی در حد کانکس مسکونی از قبیل سرویس بهداشتی و تخت
۷ . نمای داخلی کانکس امدادی : مقاصدی همچون کانکس پزشکی قرار است این کیوسک امدادی ساخته شود، در کل به منظور حفظ بهداشت و نظافت از استیل استفاده می‌شود. در این حالت میزان آلودگی در کمترین