موضوع جستجو: معایب فوم XPS - ۴ مورد پیدا شد

۱ . مزایا و معایب فوم XPS : فوم از معایب آن پیشی می گیرد. امروزه این عایق و ساندویچ پانل آن به عنوان مصالح ساختمانی برتر شناخته شده است. این محصولات بسیار مورد توجه متخصصین و کارشناسان قرار گرفته
۲ . فوم XPS چیست؟ : فوم از معایب آن پیشی می گیرد. امروزه این عایق و ساندویچ پانل آن به عنوان مصالح ساختمانی برتر شناخته شده است. این محصولات بسیار مورد توجه متخصصین و کارشناسان قرار گرفته
۳ . ساندویچ پانل EPS : ساندویچ پانل EPS   ساندویچ پانل (EPS (expanded polystayren  همان طور که از نامش پیداست ساندویچ پانل با عایق پلی استایرن (یونولیت) منبسط می‌باشد. نوع دیگر ساندویچ پانل پلی استایرن، XPS
۴ . کاربرد فوم XPS در ساندویچ پانل ها : فوم از معایب آن پیشی می گیرد. امروزه این عایق و ساندویچ پانل آن به عنوان مصالح ساختمانی برتر شناخته شده است. این محصولات بسیار مورد توجه متخصصین و کارشناسان قرار گرفته