موضوع جستجو: کانکس دو طبقه - ۱۶۲ مورد پیدا شد

۱ . کاربردهای مختلف کانکس : ساخت این کانکس ها مورد استفاده هستند ورق گالوانیزه و پروفیل هستند. شما میتوانید این سازه ها را حمل کنید و آن ها را جابجا کنید. در مواقعی که امکان
۲ . و تجهیزات کانکس ویلایی : از جمله کانکس های پر فروش دانست چرا که نصب آسان این کانکس ها سبب شده که کمتر کسی دست به ساخت بنای معماری شده بزند. توجه داشته باشید که
۳ . ویلای پیش ساخته دو طبقه : می پرداختند.  کانکس ویلای پیش ساخته به سازه ای گفته می شود که از قبل آماده و طراحی شده است و قابلیت جا به جایی از مکانی به مکان دیگر
۴ . کانکس دو طبقه : بیشترین مخاطبان کانکس دوطبقه اشخاصی هستند که از کمبود جا در ساخت رنج می‌برند و فضای آن ها در ساخت کم می‌باشد ، به این دلیل مجبور به استفاده از
۵ . کانکس دوبلکس : مشتری دارد. کانکس دو طبقه را به عنوان ویلای پیش ساخته نیز در باغ ها میتوان اجرا کرد که به راحتی قابل نصب و جداسازی مجدد میباشد. کانکس دو طبقه
۶ . کانکس چند طبقه : مشتری دارد. کانکس دو طبقه را به عنوان ویلای پیش ساخته نیز در باغ ها میتوان اجرا کرد که به راحتی قابل نصب و جداسازی مجدد میباشد. کانکس دو طبقه
۷ . کانکس دو طبقه : کاربری کانکس اداری در اکثر مواقع جهت تجهیز کارگاهی می باشد. که فضای مکفی برای گذاشتن کانکس ها در کنار هم را ندارد می باشد. دلیل ساخت کانکس دو
۸ . کانکس دو طبقه : دارد . کانکس دوطبقه را به عنوان ویلای پیش ساخته نیز در باغ ها میتوان اجرا کرد . کانکس دو طبقه به راحتی قابل نصب و جداسازی مجدد می باشد
۹ . و مزایای کانکس دوبلکس : در کارگاهها، کانکس پیش ساخته دو طبقه ساخته شود آن را به صورت دو تکه و چند تکه طراحی می‌کنند و در محل قطعات را بهم وصل می‌کنند. پس در
۱۰ . مهمترین مزایای کانکس دوبلکس : من جمله کانکس پیش ساخته دو طبقه نام عایق چند کاره را با خود به یدک بکشد.  به عنوان نمونه بیشتر اوقات از عایقی چون پلی استایرین میان اتصالات دو