موضوع جستجو: سازه‌ی پیش‌ساخته - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کانکس خوابگاهی : کانکس خوابگاهی چیست؟ کانکس خوابگاهی یک سازه‌ی پیش‌ساخته است که با هدف ایجاد فضایی برای اقامت در مکان‌هایی که ساخت بنا در آن‌ها ممکن یا به‌صرفه نیست طراحی می‌شود.
۲ . کانکس خوابگاهی : کانکس خوابگاهی چیست؟   کانکس خوابگاهی یک سازه‌ی پیش‌ساخته است که با هدف ایجاد فضایی برای اقامت در مکان‌هایی که ساخت بنا در آن‌ها ممکن یا به‌صرفه نیست طراحی می‌شود.
۳ . کانکس خوابگاهی : کانکس خوابگاهی چیست؟ کانکس‌ های خوابگاهی کاربردهای متعددی مانند استفاده برای اقامت نگهبانان و دربانان، گروه‌های گردشگری در یک منطقه‌ی خارج از محدوده‌ی شهری، نیروهای امدادی در جاده‌ها، نیروهای انتظامی،