موضوع جستجو: گواهی پایان­کار - ۲ مورد پیدا شد

۱ . قوانین خانه های پیش ساخته چیست؟ : تبع آن گواهی پایان­کار ساخت و ساز بپردازیم و تلاش داریم تا از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم. اینکه اصلاً چرا باید جواز گرفت و گرفتن جواز به چه
۲ . مجوز ساخت خانه های پیش ساخته چیست؟ : برای گرفتن گواهی پایان کار الزامی است. گواهی پایان کار عملیات ساختمانی هم مدرکی است که به واسطه آن، امکان وصل کردن اشتراک آب، گاز، برق و تلفن برای ویلای