موضوع جستجو: کانکس پرسنلی - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کمپ کانکس های پرسنلی : موارد کاربرد کانکس کارگاهی: -اقامت پرسنل -اقامت مهندسین -تکنسین فنی -جهت استقرار کارکنان -خوابگاه اقامتی کارگران در محل پروژه نفتی ، عمرانی و محیط کاری در مواردی که ساخت خوایگاه به دلایل فنی ، اقتصادی و
۲ . آشنایی با کانکس پرسنلی : در این کانکس ها می توان با نصب امکانات مختلف جهت کاربری در امور مختلفی استفاده نمود. به عنوان نمونه این کانکس را می توان با نصب چند تخت به
۳ . کانکس سایدینگ پرسنلی : مانند این کانکس پرسنلی به زیبایی بیشتر این کانکس کمک زیادی می نماید. بر روی بدنه این نوع کانکس خطوط افقی وجود دارد که به علت استفاده از نوع ورق
۴ . کانکس سایدینگ پرسنلی : مانند این کانکس پرسنلی به زیبایی بیشتر این کانکس کمک زیادی می نماید. بر روی بدنه این نوع کانکس خطوط افقی وجود دارد که به علت استفاده از نوع ورق
۵ . کانکس آبدارخانه : پانل از کانکس های معمولی نیز برای این منظور می توان استفاده کرد و مشکل خاصی ندارد بشرط آنکه دیوار پوش داخلی آن از نوع پی وی سی باشد. امکانات کانکس آبدارخانه  در
۶ . با انواع کانکس کارگاهی : کانکس کارگاهی چیست در ابتدای امر باید به این موضوع بپردازیم که در اینجا منظور ما از کانکس کارگاهی چیست.در پروژه های ساختمانی و عمرانی معمولا به دو دلیل
۷ . آشنایی با کانکس آبدارخانه : در داخل کانکس ها نیز می توان آبدارخانه و آشپزخانه ای تعبیه کرد. در این صورت نیازی به کانکس جداگانه وجود نخواهد داشت. عموما از کانکس آبدارخانه می توان برای کاربری
۸ . کانکس کارگاهی : ما از کانکس کارگاهی چیست.در پروژه های ساختمانی و عمرانی معمولا به دو دلیل عمده استفاده از سازه های پیش ساخته وجود دارد.یکی به دلیل دور بودن پروژه از محل
۹ . کانکس آبدارخانه : در داخل کانکس ها نیز می توان آبدارخانه و آشپزخانه ای تعبیه کرد. در این صورت نیازی به کانکس جداگانه وجود نخواهد داشت. عموما از کانکس آبدارخانه می توان برای کاربری
۱۰ . کانکس پرسنل : انواع کانکس پرسنل از نظر نوع مصالح کانکس پرسنل به سه دسته سبک ، سنگین و ساندویچ پانل تقسیم می گردند که به ترتیب دارای درجه کیفی بالاتر و به