موضوع جستجو: کانکس پرسنل - ۱۰۷ مورد پیدا شد

۱ . کانکس پرسنل : انواع کانکس پرسنل از نظر نوع مصالح کانکس پرسنل به سه دسته سبک ، سنگین و ساندویچ پانل تقسیم می گردند که به ترتیب دارای درجه کیفی بالاتر و به
۲ . کمپ کانکس های پرسنلی : موارد کاربرد کانکس کارگاهی: -اقامت پرسنل -اقامت مهندسین -تکنسین فنی -جهت استقرار کارکنان -خوابگاه اقامتی کارگران در محل پروژه نفتی ، عمرانی و محیط کاری در مواردی که ساخت خوایگاه به دلایل فنی ، اقتصادی و
۳ . کاربرد کانکس خوابگاهی یا کانکس مدارس : عمدتاً این کانکس ها بصورت سالنی می باشد. و در بعضی از آنها هم یک سرویس بهداشتی وجود دارد. این نوع کانکس ها در ابعاد مختلف می باشد. معمولاً این
۴ . کاربرد کانکس خوابگاهی یا کانکس مدارس : عمدتاً این کانکس ها بصورت سالنی می باشد. و در بعضی از آنها هم یک سرویس بهداشتی وجود دارد. این نوع کانکس ها در ابعاد مختلف می باشد. معمولاً این
۵ . آشنایی با کانکس پرسنلی : در این کانکس ها می توان با نصب امکانات مختلف جهت کاربری در امور مختلفی استفاده نمود. به عنوان نمونه این کانکس را می توان با نصب چند تخت به
۶ . کانکس سایدینگ پرسنلی : مانند این کانکس پرسنلی به زیبایی بیشتر این کانکس کمک زیادی می نماید. بر روی بدنه این نوع کانکس خطوط افقی وجود دارد که به علت استفاده از نوع ورق
۷ . کانکس سایدینگ پرسنلی : مانند این کانکس پرسنلی به زیبایی بیشتر این کانکس کمک زیادی می نماید. بر روی بدنه این نوع کانکس خطوط افقی وجود دارد که به علت استفاده از نوع ورق
۸ . توان داخل کانکس ها قرار داد؟ 2 : کانکس های کارگاهی این نوع از کانکس‌ ها معمولا ساده ترین کانکس‌ های مورد استفاده و طراحی شده هستند و به صورت یک سالن خالی دیده می شوند که
۹ . کانکس خوابگاهی یا کانکس مدارس : این نوع کانکس ها در ابعاد مختلف می باشد. معمولاً این کانکس ها به خاطر استفاده شدن از آن به عنوان استراحتگاه از کیفیت معمولی می باشد. این کانکس ها
۱۰ . آشنایی با کانکس خوابگاهی یا کانکس مدارس : این نوع کانکس ها در ابعاد مختلف می باشد. معمولاً این کانکس ها به خاطر استفاده شدن از آن به عنوان استراحتگاه از کیفیت معمولی می باشد. این کانکس ها