موضوع جستجو: کانکس و کانتینر چه فرقی میکنند - ۲ مورد پیدا شد

۱ . فرق کانکس و کانتینر چیست؟ : می گردند.ابعاد کانکس و امکانات آن کاملا به این بستگی دارد که ما چه کاربری برای آن در نظر گرفته باشیم.بطور مثال کانکس نگهبانی دارای یک سری خصوصیات است و
۲ . کانکس های آزمایشگاهی : متریال مصرفی کانکس های آزمایشگاهی کانکس های آزمایشگاهی  با برآورد دقیق نوع متریال اعم از نوع ورق و ضخامت آن عایق مورد استفاده که عمدتا یا باید پشم سنگ با دانسیته