موضوع جستجو: کانکس مطبوعاتی معمولی (ساده) - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس مطبوعاتی (دکه و کیوسک مطبوعاتی) : در مورد کانکس مطبوعاتی صحبت کردیم، این سازه پیش ساخته بیشتر  با هدف فروش روزنامه، مجلات و سایر محصولات فرهنگی … در نقاطی از شهر ایجاد می‌گردد. البته این کانکس فروشگاهی کاربری