موضوع جستجو: کانکس مدرسه‌ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس مدرسه‌ای : مدرسه‌ای یک کانکس پیش ساخته است که در جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی، درسی و تحصیلی از آن استفاده می‌شود. کانکس مدرسه یک سازه پیش ساخته است و از متریال پیش
۲ . در طراحی کانکس مدرسه‌ای : کانکس مدرسه‌ای چیست؟ کانکس مدرسه‌ای یک کانکس پیش ساخته است که در جهت برگزاری کلاس‌های آموزشی، درسی و تحصیلی از آن استفاده می‌شود. کانکس مدرسه یک سازه پیش ساخته است