موضوع جستجو: کانکس ضد انفجار - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کانکس ضد انفجار چیست؟ : وظیفه بعدی کانکس ضد انفجار و تجهیزات آن این است که در فضا هایی که کوچکترین جرقه ممکن است باعث حادثه شود مورد استفاده قرار بگیرد و به این صورت
۲ . کانکس ضد حریق : عایق سازی کانکس از داخل بوسیله پشم سنگ یا مواد جایگزین با ضریب هدایت حرارتی K 0.041 = W/mCو دانسيته 120 کيلوگرم بر مترمکعب انجام می گیرد که قابل تغییر نیز
۳ . یک کانکس از چه اجزایی تشکیل شده است؟ : است. اجزاء کانکس مشخص کننده ویژگی‌ های نهایی این محصولات هستند و به همین دلیل در ادامه قصد داریم به این سوال که “یک کانکس از چه اجزایی تشکیل شده
۴ . راجع به کانکس جنگلی بیشتر بدانید : همه فصول کانکس چوبی قابل اقامت است، چون سیستم سرمایشی و گرمایشی با کیفیتی روی آن نصب است. شما می‌توانید با خرید کانکس کلبه ای یک پناهگاه امن داشته باشید