موضوع جستجو: کانکس دوقلو - ۳۷ مورد پیدا شد

۱ . کانکس های دوقلو و چندقلو : که این کانکس ها ابعاد بزرگی دارند و امکان جابجایی و حمل و نقل آنها از کارگاه به محل موردنظر مقدور نمیباشد، به صورت چندقلو در کارگاه ساخته شده و
۲ . نصب کانکس : محل به کانکس دوقلو، تک قلو و چند قلو گفته می شود که در کارگاه و یا کارخانه طراحی و ساخته می شود و برای نصب در محل آماده می
۳ . کانکس های دوقلو و چندقلو : که این کانکس ها ابعاد بزرگی دارند و امکان جابجایی و حمل و نقل آنها از کارگاه به محل موردنظر مقدور نمیباشد، به صورت چندقلو در کارگاه ساخته شده و
۴ . آشنایی با کانکس های دوقلو و یا چند قلو : کاربری کانکس های دو قلو و یا چند قلو این کانکس ها با توجه به فضاهای زیاد و تفکیک شده ای که در اختیار کاربر خود قرار می دهد، کاربری
۵ . نصب کانکس در سطوح غیر مسطح : و نصب کانکس بر روی کرسی بتوان آن را از چهار طرف اصلی مهار نمود. این کار کانکس را در برابر باد و طوفان های شدید نیز مقاوم می کند.
۶ . تولید کانکس دوقلو : این کانکس چون در ابعاد بزرگتر ساخته مشود. در کارگاه ساخت و ساز کانکس آن را تولید و آماده میکنند.و در محل مورد نظر مونتاژمیشود. این کانکس ها به گونه
۷ . و مشخصات کانکس های دوقلو و چندقلو : امکانات کانکس های دوقلو و چندقلو در این کانکس ها امکاناتی نظیر  سرویس های بهداشتی، آشپزخانه و تعدادی اتاق وجود دارد که بدلیل عظیم بودن فقط در فضاهای بزرگ قابلیت
۸ . اصول نصب کانکس : زمان نصب کانکس باید مد نظر قرار داد این است که سطح زیرین آن یا فونداسیون کانکس باید کاملا تراز و صاف باشد. این مساله کمک‌ می‌ کند بعد از
۹ . کانکس خودپرداز : نیاز به کانکس عابر یانک میباشد که دارای رفت و آمد بسیار میباشد. انواع کانکس خودپرداز کانکس عابر بانک دارای چند نوع مختلف میباشد که در پایین ذکر خواهند شد. • کانکس عابر
۱۰ . کانکس های آزمایشگاهی : می گیرد.این کانکس ها دارای انواع مختلفی از قبیل چرخ دار، ثابت، دوقلو و اجرا در محل می باشد. مشخصات فنی کانکس های آزمایشگاهی: این کانکس ها در طرح و ابعاد گوناگون