موضوع جستجو: کاربرد کانکس مهندسی - ۱۰۱ مورد پیدا شد

۱ . انواع کانکس های دو طبقه : بسته به کاربرد مورد نظر استفاده کرد. کانکس دو طبقه مدیریتی این نوع از کانکس ها برای اتاق مدیران، همایش ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. کانکس دو طبقه کارگاهی این نوع
۲ . انواع کانکس های دو طبقه : تفریحگاه ها کاربرد دارد. به دلیل استفاده از مواد و رنگ های مختلف در ساخت کانکس ها، تقریباً می توان کانکس های دو طبقه را با متریال و رنگ های
۳ . کانکس اداری : توجه به کاربرد و نوع اجرا این کانکس و محل استفاده آن، میتوان آنرا به چند تیپ مختلف تقسیم بندی کرد که آنها را شرح خواهیم داد. کانکس اداری پانلی. کانکس اداری
۴ . کانکس مهندسی : شد و کاربرد های دائمی مانند اتاق سرور یا صنایع مهمی مانند پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرند به دلیل حساسیت زیاد کار دارای تولیدات تخصصی تری بوده و از آنها
۵ . کانکس استراکچر اکسپوز چیست : معنی کانکس استراکچر اکسپوز برای روشن شدن این موضوع بصورت جداگانه معنی استراکچر و سپس اکسپوز را برسی و درنهایت با کنار هم قرار دادن آنها به معنی کل
۶ . کانکس استراکچر اکسپوز چیست : معنی کانکس استراکچر اکسپوز برای روشن شدن این موضوع بصورت جداگانه معنی استراکچر و سپس اکسپوز را برسی و درنهایت با کنار هم قرار دادن آنها به معنی کل
۷ . کانکس آرایشگاه : محل کاربرد کانکس آرایشگاه ترمینال های مسافر بری ، فرودگاه ها ، نمایشگاه های بین المللی و حتی سالن های همایش بزرگ همه جز آن دسته از فضا هایی هستند
۸ . معرفی کانکس استراکچر اکسپوز : معنی کانکس استراکچر اکسپوز برای روشن شدن این موضوع بصورت جداگانه معنی استراکچر و سپس اکسپوز را برسی و درنهایت با کنار هم قرار دادن آنها به معنی کل
۹ . ساخت و نصب کانکس آرایشگاه : محل کاربرد کانکس آرایشگاه ترمینال های مسافر بری ، فرودگاه ها ، نمایشگاه های بین المللی و حتی سالن های همایش بزرگ همه جز آن دسته از فضا هایی هستند
۱۰ . نکات مهم در استفاده از کانکس آرایشگاهی : ساخت و نصب کانکس آرایشگاه معمولا این سازه در کارخانه تولید و بصورت یکجا به محل منتقل و در برخی شرایط به دلیل محدودیت های موجود کانکس آرایشگاه را