موضوع جستجو: کاربردهای کانکس کلاس درس - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کانکس کلاس درس آموزشی : هر از گاهی در اخبار می‌شنویم، در برخی روستاها به جهت نبود فضای مناسب آموزشی بسیاری از بچه ها قادر به ادامه تحصیل نیستند یا به علت نامناسب
۲ . کانکس مدرسه‌ای : است. البته کاربردهای کانکس مدرسه ای به این دو مورد محدود نیست. امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، به علت هزینه کمتر، قابلیت جابجایی و سرعت اجرا، از این کانکس‌های
۳ . نکاتی در طراحی کانکس مدرسه‌ای : است. البته کاربردهای کانکس مدرسه ای به این دو مورد محدود نیست. امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، به علت هزینه کمتر، قابلیت جابجایی و سرعت اجرا، از این کانکس‌های
۴ . سازه پیش ساخته چیست؟ : سازه پیش ساخته چیست؟ سازه پیش ساخته یا یک ویلای پیش ساخته ، به ساختمانی گفته می شود که اجزای مختلف آن دریک جای دیگر همانند کارخانه تولید می شود و سپس