موضوع جستجو: پانل‌های سقفی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . هسته عایق و پانل 3D :  از مهمترین خصوصیات این ماده آن است که هیچگاه تبدیل به محل رشد قارچ نشده و قابل تجزیه نیست و از آنجا که یک هیدروکربن خالص است با
۲ . طراحی پانل‌های سه بعدی : طراحی سازه‌ای پانل‌های سه بعدی مورد استفاده در این سیستم گرچه در مرحله تولید، حمل و نصب بسیار سبک هستند ولی پس از پاشیدن بتن، وزن آنها افزایش پیدا
۳ . نحوه ساخت و مدیریت تولید پانل سه بعدی : برنامه‌ریزی زمانی ساخت این امکان را مهیا می‌سازد که سفارش زمان‌بندی شده برای تهیه پانل‌ها به کارخانه تولید کننـده آنهـا مقدور باشد. استفاده از این روش ساختمانی در