موضوع جستجو: هیترهای برقی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . تاثیر سیستم گرمایشی بر روی قیمت نهایی کانکس : برخوردار از هیترهای برقی قیمت بالاتری دارند. در واقع با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه نوع سیستم مورد نیاز برای کانکس نیز متفاوت بوده و با توجه به
۲ . تاسیسات کانکس : گاز از هیترهای برقی و آبگرمکن برقی گرمایش مورد نیاز را تامین نمود. تاسیسات گرمایشی در هنگام خرید کانکس باید در نقشه های اولیه مشخص و محل قرار گیری هرکدام
۳ . تاسیسات گرمایشی کانکس چگونه است؟ : گاز از هیترهای برقی و آبگرمکن برقی گرمایش مورد نیاز را تامین نمود. تاسیسات گرمایشی در هنگام خرید کانکس باید در نقشه های اولیه مشخص و محل قرار گیری هرکدام