موضوع جستجو: نحوه خرید کانکس انتشاراتی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کانکس انتشاراتی : کانکس انتشاراتی سازه ای پیش ساخته بوده که برای استفاده مراجعین معمولا در سازمان ها و دانشگاه ها نصب می گردد.نیاز به فتوکپی ، دسترسی سریع به اینترنت
۲ . کانکس انتشاراتی چیست ؟ : به دو نحوه اقدام نمود. اول اینکه مکان مورد نظر برای نصب را از قبل مشخص نموده و ابعاد دقیق آن را اندازه گیری نمائیم.حال با گشت و گزار در
۳ . آشنایی با کانکس انتشاراتی : مشخصات کانکس انتشاراتی از نظر ابعاد بسته به وسعت یک مجموعه و تعداد مراجعین ممکن است ابعاد متفاوتی از کانکس انتشاراتی مورد نیاز باشد. بطور مثال در یک دانشگاه که تعداد
۴ . کانکس انتشاراتی : به دو نحوه اقدام نمود. اول اینکه مکان مورد نظر برای نصب را از قبل مشخص نموده و ابعاد دقیق آن را اندازه گیری نمائیم.حال با گشت و گزار در