موضوع جستجو: مشخصات فنی کانکس فايبر گلاس - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کانکس فایبرگلاس : فایبرگلاس چیست؟   فایبرگلاس نوعی از کامپوزیت های پلیمری می باشد که از پوشش مواد نفتی و پشم شیشه تشکیل شده است و در ساخت برخی از کانکس ها مورد
۲ . مشخصات فنی کانکس فايبر گلاس : مشخصات فنی کانکس فايبر گلاس: شاسي کانکس فایبرگلاس: شاسي استفاده شده در اين نوع کانکس از تير آهن ذوب اهن اصفهان بوده، که اندازه آن بستگی به ابعاد واندازه کانکس دارد.   اسکلت کانکس
۳ . مشخصات کانکس فايبر گلاس : فایبرگلاس چیست؟ فایبرگلاس نوعی از کامپوزیت های پلیمری می باشد که از پوشش مواد نفتی و پشم شیشه تشکیل شده است و در ساخت برخی از کانکس ها مورد استفاده