موضوع جستجو: مزایای استفاده از پنل ساندویچی در ساخت سازهای پیش ساخته - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اهمیت استفاده از ساندویچ پانل در کاهش وزن سازه : برای مثال در گذشته برای پر کردن سقف از شن و ماسه به همراه قیر استفاده می‌شد که رفته رفته یونولیت جایگزین این مصالح شد تا وزن سقف