موضوع جستجو: علوفه - ۱۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس علوفه , کانکس هیدروپونیک : همان کانکس علوفه به سیستم های تولید علوفه مجهز هستند البته با روش ها و متدهای علمی و جدید . که می توانند علوفه های مورد نیاز دامداران را با
۲ . کانکس هیدروپونیک : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۳ . کانکس هیدروپونیک : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۴ . کانکس هیدروپونیک : امکان تولید علوفه است. دما، رطوبت و نور در کنترل و اختیار فرد است. ۶- در زمان بسیار کوتاه علوفه کشت می‌شود. از زمان کاشت بذر تا رسیدن به علوفه قابل
۵ . کانکس هیدروپونیک : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۶ . کانکس علوفه یا هیدروپونیک چیست؟ : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۷ . کانکس علوفه : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۸ . کانکس هیدروپونیک : مشکل کشت علوفه بوده چرا که کمبود آب ، فرسایش خاک به دلیل کشت بیش از حد ، حمله آفت ها و تغییرات جوی مانع از پروزش علوفه با کیفیت
۹ . مشخصات فنی کانکس کشاورزی : یونجه و علوفه و غلات ،چوب هیزم و… همچنین پرورش گاو ،گوسفند و بز به دلیل تهویه مناسب و نور طبیعی و محافظت از تجهیزات و ماشین آلات می توان
۱۰ . کانکس کشاورزی : یونجه و علوفه و غلات ،چوب هیزم و… همچنین پرورش گاو ،گوسفند و بز به دلیل تهویه مناسب و نور طبیعی و محافظت از تجهیزات و ماشین آلات می توان