موضوع جستجو: عایق رنگی مولتیزو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . عایق نانو مولتیزو چیست؟ : بهترین انواع عایق های نانو موجود در بازار می باشد. از این محصول به منظور آب بندی رطوبتی و برطرف کردن مشکلات ناشی از رطوبت در ساختمان استفاده می شود.