موضوع جستجو: ساندویچ پانل مزارع قارچ - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کانکس پرورش قارچ : استفاده از ساندویچ پانل را الزامی کند. پس در ساخت این سالن‌ها اولین نکته حائز اهمیت و بارز عایق حرارتی بودن دیوارها و سقف است تا کمترین میزان تبادل حرارت و
۲ . ساندویچ پانل مزارع قارچ : استفاده از ساندویچ پانل را الزامی کند. پس در ساخت این سالن‌ها اولین نکته حائز اهمیت و بارز عایق حرارتی بودن دیوارها و سقف است تا کمترین میزان تبادل حرارت و
۳ . مقایسه انواع خانه های پیش ساخته در آب و هوای مختلف : استفاده از ساندویچ پانل طراحی و تولید می شود که دارای کیفیت ساخت بسیار بالایی بوده و در برابر آتش سوزی، رطوبت، باران، پوسیدگی، باکتری و رشد انواع میکروب و