موضوع جستجو: سازه رستورانی , ساخت سازه های رستورانی , کانکس رستورانی , پروفیل , ساندویچ پنل , پلی یورتان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نصب 70 سازه رستورانی در شهر بزرگ آفتاب : نصب 70 سازه ی رستورانی در شهر بزرگ آفتاب، نمایش گاه کتاب تهران را در تاریخ مهر ماه 1398 به پایان رساندیم و جهت بهره برداری تحویل نمایشگاه کتاب تهران