موضوع جستجو: ساخت دکور و استودیوهای موقتی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کاربرد و مزایای ساندویچ پانل : استفاده در ساخت تابلو اعلانات و همچنین ماکت ها برای استفاده در ساخت دکور و استودیوهای موقتی و دکورسازی جهت ساخت سازه های مسکونی، موقتی، پلیسی، نظامی، صنعتی و سبک جهت ساخت حجم