موضوع جستجو: روش های آیق بندی کانکس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . روش های آیق بندی کانکس : روش های آیق بندی کانکس :    روش دستی در روش دستی برای عایق بندی نمودن از شلنگهای استفاده می‌گردد که به واسطه آن در بدنه فوم را از بخش برش