موضوع جستجو: دال بتن مسلح - ۶ مورد پیدا شد

۱ . عملکرد سازه ای سیستم سازه سبک LSF (ال اس اف) فولادی پیش ساخته : کنند. نوع دوم دال بتن مسلح است که می تواند به صورت پیش ساخته یا بتن ریزی درجا باشد که در حالت درجا، دال بتن مسلح از طریق یک ورق موج
۲ . بررسی رفتار سازه‌ای سیستمLSF : و یا دال بتن مسلح باشد، تعیین می‌شود. تیرچه‌ها عمدتا دارای مقاطعی با اشکال ناودانی یا Z می‌باشند. پوشش سقف از نوع دال بتن آرمه است و در صورت تأمین
۳ . انواع طراحی پانل‌های سه بعدی : و مانند دال خواهد بود. در صورت عدم کفایت مفتول‌های قطری، باید عملکرد مقطع با بهره گیری از تحلیل و محاسبات دقیق مشخص و اصلاح شود. حداقل میلگردهای مصرفی در
۴ . سیستم سازه های پوسته ای پیش‌ ساخته : سازه‌های سه بعدی انواع گوناگون سازه‌های ساخته شده با مواد و مصالح مختلف مانند فولاد، آلومینیوم، چوب، بتن، کامپوزیت‌های مسلح فیبری و یا ترکیبی از این مواد را شامل
۵ . سیستم سازه ای مرکب : کاهش ضخامت دال بتنی سقف و حذف بار تیرهای سنگین، وزن مرده ساختمان کاهش یابد.   روش اجرای سیستم های سازه ای مرکب اجرای سیستم های سازه ای مرکب، با استفاده از مقطع
۶ . آشنایی با سیستم قاب فلزی سبک سازه LSF : سیمانی یا دال بتنی مسلح استفاده کرد. دیوارها در این سیستم از اجزای عمودی با نام Stud تشکیل شده اند. این اجزا از بالا و پایین به وسیله اجزای افقی