موضوع جستجو: تعمیر تخته کف و کفپوش کانکس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس مطبوعاتی (دکه و کیوسک مطبوعاتی) : زمان ممکن تعمیر نمایند. هر چند این اتفاق به ندرت رخ می‌دهد، چرا که  با توجه به بررسی های چند مرحله‌ای که در هر بخش در کارگاه که توسط مهندسین و