موضوع جستجو: بهم پیوسته - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کانکس به هم پیوسته و کاربرد های آن : سفارش میدهند.    کانکس بهم پیوسته   کانکس بهم پیوسته به نمونه های از کانکس گفته می شود که از اتصال یک یا چند کانکس به وجود می‌آیند . به آسانی به یکدیگر وصل
۲ . کف کاذب فولادی چیست؟ : بسیار دقیق بهم متصل شده اند. پس از اتصال از مکان های مخصوصی و توسط سیستم های پیشرفته با بتن خاصی پر میشوند تا استحکام آن را بالا ببرند.روی این پانل