موضوع جستجو: اپل - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کانکس هوشمند : مشخصات کانکس هوشمند: کانکس هوشمند دارای پنل های خورشیدی جهت تامین برق مورد نیاز خود می باشد که این باطری های خورشیدی بر روی سقف سازه نصب گردیده اند
۲ . کانکس هوشمند : کانکس هوشمند چیست؟ کانکس هوشمند چیست؟ کانکس هوشمند سازه‌ای پیش ساخته می‌باشد که به سیستم‌های هوشمند مخصوصی مجهز شده تا دفتر مدیریتی، ویلا یا کانکس اداری شما هرچه بیشتر
۳ . کانکس هوشمند چیست؟ : کانکس هوشمند چیست؟  کانکس هوشمند سازه‌ای پیش ساخته می‌باشد که به سیستم‌های هوشمند مخصوصی مجهز شده تا دفتر مدیریتی، ویلا یا کانکس اداری شما هرچه بیشتر پیشرفته باشد. پیشرفت علم با ما این اجازه