موضوع جستجو: کانکس مسجد - ۵ مورد پیدا شد

۱ . کانکس نمازخانه (مسجد) : مخاطبین از کانکس مسجد برای اقامه نماز، به این خاطر است که همانطور که می‌دانید، برای استفاده از روش سنتی و نیز بکارگیری از مصالح چون، آینه، گچ، کاشی، سنگ
۲ . کانکس نمازخانه(مسجد) چیست؟ و ویژگی های آن چیست؟ : کمترین زمان کانکس مسجد را به کارفرما تحویل داد. لذا با بیان تعریف مختصر در باب کانکس نمازخانه، تلاش می‌کنیم،  در ادامه توضیحاتی هم در خصوص ویژگی های این سازه پیش
۳ . و نصب کانکس نمازخانه در محل : این چنین کانکس می‌نمایید، چند کیلومتر جلوتر، با تابلوهایی مسافرین را از وجود این چنین مکانی با خبر سازید.   می‌توانید این سازه را در مکانی ایجاد کنید که نزدیک پارک خودروی
۴ . ویژگی های کانکس نمازخانه : ویژگی های کانکس نمازخانه این نوع از کانکس پیش ساخته در قالب کانکس نمازخانه دارای ویژگی ها و مشخصاتی است که فضایی را ایجاد می‌کند تا نمازگزاران عزیز برای چند لحظه‌ به هنگام
۵ . کاربردهای مختلف کانکس : ساخت این کانکس ها مورد استفاده هستند ورق گالوانیزه و پروفیل هستند. شما میتوانید این سازه ها را حمل کنید و آن ها را جابجا کنید. در مواقعی که امکان