موضوع جستجو: کانکس بی‌تی‌اس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کانکس مخابراتی : ویژگی کانکس مخابراتی ضد آب بودن یکی از اولین و مهمترین ویژگی برای این نوع سازه ها بوده وچرا که با برخورد آب با دستگاه در عملکرد آن اختلال وارد